Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie toczy się postęp. o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mieczysławie Zowsik

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
163962
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział II Cywilny pod sygn. akt II Ns 107/20 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy z udziałem Marcina Zowsik o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Mieczysławie Zowsik, synu Kazimierza i Marianny, zmarłym w dniu 12 kwietnia 2011 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 115/23.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od opublikowania tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla. m.st. Warszawy w Warszawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie