Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Czesławie Konorskim

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyI Ns 1043/20
O G Ł O S Z E N I E
"Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 1043/20 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Czesławie Konorskim, zmarłym w dniu 07 kwietnia 1962 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ul. Krańcowej 106 (ZOR Bronowice 35/71). Sąd wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Henryka Czesława Konorskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."
34123072
drukuj ogłoszenie