Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Wilczopolskiej z domu Koput

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123501
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. I Ns 178/20 toczy się z wniosku Justyny Ścirka postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Wilczopolskiej z domu Koput, zmarłej dnia 31 marca 2016 roku w Świdniku, stale przed śmiercią zamieszkałej w Świdniku. Wzywa się wszystkich spadkobierców, a w szczególności zstępnych bratanka zmarłej Wojciecha Hańskiego, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się oraz udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Urszuli Wilczopolskiej.
34123501
drukuj ogłoszenie