Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód z/s w Sdniku ogłasza, iż prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Urban, córc Wojciecha i Agnieszki

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 783/21 postępowanie z wniosku Ryszarda Woźniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Urban, córce Wojciecha i Agnieszki, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Łuszczów Drugi, zmarłej dnia 7 października 1982 roku w Łuszczowie Drugim, która w spadku pozostawiła gospodarstwo rolne położone w Łuszczowie Drugim o powierzchni 1,41 ha, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Marianny Urban, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku po Mariannie Urban, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34123524
drukuj ogłoszenie