Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Łomży toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu po Janie Malec

podlaskie, Łomża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123529
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
18-400 Łomża
Ulica
Polowa 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 374/21 z wniosku Mariusza Gwardiak z udziałem Andrzeja Gwardiak, Bogdana Gwardiak, Krzysztofa Gwardiak, Leopolda Gwardiak, Mariusza Gwardiak, Romualda Gwardiak, Wacława Gwardiak, Zofii Danuty Rybak o stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu po Janie Malec, zmarłym 7.04.2021 r., ostatnio stale zamieszkałym: 18-400 Łomża, ul. ks. Anny 10/43.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki.
34123529
drukuj ogłoszenie