Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w miejscowości Hermanowa, gm. Tyczyn

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34123305
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XI Wydziale Cywilnym pod sygn. akt XI Ns 51/21 toczy się sprawa z wniosku Wojciecha Szawary o
stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 473, 476, 482, 472, 715 o pow. 0,97 ha
- położonych w miejscowości Hermanowa, gmina Tyczyn, pow. rzeszowski, dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00015627/2.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności Franciszka Książek, Józefa Książek, Tadeusza Książek, Teofila Książek, Domicelę Kuśmierz lub Kuśnierz z domu Książek, Karola Książek, Kazimierę Kościuszko z domu Książek, Augustyna Kuśnierz, Jana Kuśnierz i Stefana Kuśnierz i względnie ich następców prawnych, jeżeli wymienione osoby nie pozostają przy życiu, aby w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawo do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34123305
drukuj ogłoszenie