Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny toczy się sprawa o ustanowienie drogi koniecznej przez nieruchomość dz. nr 2057/1 poł. w msc. Malawa

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
34123538
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Gen. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegółysygn. akt I Ns 315/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziale I Cywilnym toczy się sprawa
z wniosku Wiesława Tańculi o
ustanowienie drogi koniecznej przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2057/1 o pow. 0,0700 ha, położonej w miejscowości Malawa.
Wzywa się, aby spadkobiercy Felicji Kosteckiej ostatnio zam. w Pile na
ul. Bydgoskiej 110B/7 w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w orzeczeniu kończącym.
34123538
drukuj ogłoszenie