Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia wł. nieruchomości poł. w Chrzanowie

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34125897
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHRZANOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 43/21 sprawa z wniosku Wacława Palki o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Chrzanowie, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, składającej się z:
1. działki ewidencyjnej 3020/8, obręb 0001 Chrzanów, objętej wykazem hipotecznym LWH 783 gm. kat. Chrzanów, w którym jako współwłaścicieli ujawniono Franciszkę z Michalskich Chełczyńską, Jana Michalskiego, Zofiję Michalską;
2. części działki ewidencyjnej o nr 3020/2, obręb 001 Chrzanów, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00087601/8 z wpisem własności w udziałach w szczególności na rzecz: Apolonii Oczkowskiej z Wartalskich, Tekli Wartalskiej z Tomczyków, Karoliny Bytomskiej z Oczkowskich, Feigli Siegmanowa z Dembicerów, Chaji Jertowej z Siegmanów, Jakóba Siegmana, Izraela Siegmana, Laza Siegmana, Emanuela Siegmana
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców wymienionych osób.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionych nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34125897
drukuj ogłoszenie