Ogłoszenie

Sąd rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadami o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Węgłowskim

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
JOANNITÓW 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa z wniosku Bożeny Sosnowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Węgłowskim, synu Witolda i Anastazji, zmarłym 17 lipca 2019 r. w Świdnicy, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Sobótce (woj. dolnośląskie). Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34126691
drukuj ogłoszenie