Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Graniczna Wieś przy ul. Gdańskiej 7i

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-802 Gdańsk
Ulica
3 Maja 9A
Osoba kontaktowa
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku XII Wydział Cywilny

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku pod sygnaturą akt XII Ns 1511/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Ireny Kuschel o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Ireny Kuschel należącego do Antoniego Stefanowskiego udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Graniczna Wieś przy ul. Gdańskiej 7, stanowiącej działki nr 53, nr 112 i nr 119, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00012087/3. W ww. księdze wieczystej jako współwłaściciele nieruchomości widnieją Antoni Stefanowski (syn Alberta i Elżbiety) w udziale 1/2 i Irena Kuschel (córka Michała i Leokadii) w udziale 1/2.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Antoniego Stefanowskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.
34127021
drukuj ogłoszenie