Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Czarnym Dunajcu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126560
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 768/21 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Szaflarskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu, składającej się z działek ewid. nr 4352, 10308, 10310, 10311, 10312, 10336 o łącznej pow. 0,9499 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych widniejących w Iwh 1728: Jędrzeja Kapuściarz, Anny z Kalembów Szczurek, Józefa Szczurek, Wojciecha Szczurek, Ludwika Szczurek, Rozalii Szczurek, Stefanii Szczurek, Franciszka Szczurek przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34126560
drukuj ogłoszenie