Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126568
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 1011/21 toczy się postępowanie z wniosku Anny Dziatkowicz o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kluszkowcach, gmina Czorsztyn, oznaczonej jako działka ewid. nr 565 o pow. 0,0181 ha, powstałej z parcel gruntowych: 3308/2 z lwh 1096, 3287/2 z lwh 163, 3313/2 z księgi wieczystej NS1T/00010867/2 i 3331/2 z księgi wieczystej NS1T/00004984/3.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Wojciecha Kopytko, Zofię Węgrzyniak, Jana Firek, Józefa Firek, bądź ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34126568
drukuj ogłoszenie