Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenia nieruchomości poł. w Skawie, gm. Raba Wyżna

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126576
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 770/21 toczy się postępowanie z wniosku Józefiny Szpak o zasiedzenie nieruchomości położonej w Skawie, gmina Raba Wyżna, oznaczonej jako działki ewid. nr 5839/3 i 5837/12 o łącznej pow. 0,2524 ha, objętej księgą wieczystą NS1T/00054786/0.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Michała Kroczek, s. Mariana i Wandy, bądź jego następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
34126576
drukuj ogłoszenie