Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie prawa wł. przez zasiedzenie nieruchomości gruntowej, poł. w woj. małopolskim

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126578
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że do sygnatury akt I Ns 623/21, z wniosku Kazimierza Leśniak, Grażyny Leśniak, zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie, że wnioskodawcy nabyli na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej z dniem 1 stycznia 2015 r. przez zasiedzenie nieruchomość gruntową, położoną w województwie małopolskim, powiecie myślenickim, gminie Myślenice, w miejscowości Polanka, określoną jako działki ewidencyjne nr: 1785/1 o powierzchni 0,08 ha, 1785/2 o powierzchni 0,0040 ha, 1785/3 o powierzchni 0,42 ha, obręb ewidencyjny 120903_5.0011 Polanka, o łącznej powierzchni 0,5040 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą nr KR1Y/00005530/0, w której jako właściciele wpisani są: Franciszek Koperek, Joanna Koperek, Anna Pachoń, Stanisław Koperek, Joanna Leśniak.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34126578
drukuj ogłoszenie