Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej w msc. Biertowice, Gm. Sułkowice

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126582
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka. J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 625/20 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Trzebońskiego, Anny Trzebońskiej, z udziałem: Zygmunta Świerka, Jacka Bugajskiego, Wojciecha Cyrula, Karola Kozioła, Zofii Łypik, Anety Papież, Małgorzaty Zaremby, Marii Profic, Gustawy Nieściur, Anieli Świerk, Agnieszki Matusiak, Marii Matusiak, Ewy Bugajskiej, Danuty Gniadek, Danuty Jończyk, Małgorzaty Drożdż, Agnieszki Kubiak-Cyrul, Zofii Kozioł o ustanowienie drogi koniecznej w miejscowości Biertowice, Gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie. W postępowaniu tym zostały przedstawione alternatywne propozycje szlaków drożnych, przebiegające po następujących działkach:
608/2, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00017329/5 (właściciel: Małgorzata Drożdż),
372/2, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00050075/2 (właściciele: Aniela Świerk, Zygmunt Świerk),
373, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00061979/9 (właściciele: Ewa Bugajska, Jacek Bugajski),
1242/1, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00008919/2 (właściciel: Maria Profic),
353/2, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00059762/8 (właściciel: Zofia Łypik),
600, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00056427/7 (właściciel: Danuta Jończyk),
pgr 755/8, 756/4, objęte księgą wieczystą nr: KR1Y/00021573/1 (właściciele: Karol Kozioł, Zofia Kozioł),
609, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00076245/3 (właściciele: Agnieszka Kubiak-Cyrul, Wojciech Cyrul),
- 601, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00044765/1 (właściciele: Władysław Trzeboński, Anna Trzebońska),
- 611, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00017489/4 (właściciel: Małgorzata Zaremba),
pgr 678/1, objętą księgą wieczystą nr: KR1Y/00021407/7 (właściciel: Danuta Gniadek),
pgr 752, 754, objęte LWH 114 (właściciele: Agnieszka Matusiak, Maria Matusiak).
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Agnieszki Matusiak i Marii Matusiak, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, pod rygorem uznania, że nie zgłaszają sprzeciwu co do ustanowienia drogi koniecznej.
34126582
drukuj ogłoszenie