Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Getin Noble S.A. z siedzibą w Warszawie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126585
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 219/19/K toczy się sprawa z wniosku Getin Noble S.A. z siedzibą w Warszawie przy uczestnictwie Dominiki Boguckiej, Piotra Mazurka, Marty Korzec, Jakuba Kruczek, Filipa Zająca, Małgorzaty Boguckiej, Mariusza Mazurka, Stanisława Korca, Bernadetty Kruczek, Szymona Zająca, Macieja Schimscheinera, Józefa Mazurka, Jolanty Korzec, Stanisława Migasa, Agnieszki Zając, Joanny Korzec, Kacpra Mazurka, Marty Polanek, Mikołaja Kruczka.
Spadkodawca Aleksander Korzec, syn Zygmunta i Genowefy z domu Rodak, urodzony dnia 9 lutego 1942 roku w Żydowie, a ostatnio zamieszkały w Krakowie, zmarł w dniu 3 grudnia 2015 roku w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34126585
drukuj ogłoszenie