Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Krośnie

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126631
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krośnie pod sygn. akt I Ns 380/21 z wniosku Haliny Mazur toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krośnie, składającej się z działki nr 1217 o pow. 0,1656 ha, nr 1218 o pow. 0,0051 ha, nr 1228 o pow. 0,1379 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KS1K/00001805/3, w której prawo własności ujawnione zostało na rzecz Jana Kolanko.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Jana Kolanko, Józefa Kolanko s. Jana, aby w terminie trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i wykazali własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34126631
drukuj ogłoszenie