Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywlny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Tabaka

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126634
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem w sprawie o sygn. akt I Ns 797/20 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Tabaka, synu Stanisława i Stanisławy, urodzonym dnia 19 marca 1983 r. w Sokołowie Małopolskim, zmarłym dnia 22 listopada 2019 r. w Rzeszowie, ostatnio stale zamieszkałym w Sokołowie Małopolskim.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie wzywa wszystkich zainteresowanych rozstrzygnięciem, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku po wyżej wymienionym, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34126634
drukuj ogłoszenie