Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa wł. nieruchomości poł. w Nienadówce

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34126646
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem XI Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie XI Ns 585/21 z wniosku Bogdana Cisek i Zofii Cisek w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Nienadówce, oznaczonej jako działka nr 142 o pow. 0,53 ha, dla której nie została założona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
34126646
drukuj ogłoszenie