Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Mikołowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164161
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-09-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Mikołowie w Wydziale I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 101/20 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Mikołowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Stara Droga, obejmującej działkę o numerze 98, o powierzchni 0,5260 ha, zajętą dawnym, nieczynnym cmentarzem żydowskim, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Wnioskodawca jest posiadaczem tej nieruchomości.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawo własności do nieruchomości i udowodnili je, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie przez wnioskodawcę, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie