Ogłoszenie

Postępowanie przed Sądem Rejonowym w Kluczborku I Wydziałem Cywilnym o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w miejscowości Dębiniec przy ul. Oleskiej 27, gmina Murów

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127316
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
46-200 Kluczbork
Ulica
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY W KLUCZBORKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kluczborku, I Wydziałem Cywilnym, pod sygn. I Ns 141/21 toczy się postępowanie z wniosku Anny Langer, Elżbiety Otte i Waldemara Otte z udziałem Karola Soboty w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie położonej w miejscowości Dębiniec przy ul. Oleskiej 27, gmina Murów, powiat opolski, województwo opolskie, składającej się z działki nr 293/116 o łącznej powierzchni 0,3150 ha, stanowiącej tereny mieszkaniowe i grunty orne, dla której jest prowadzony zbiór dokumentów nr ZD 3920.
Wzywa się, aby wszyscy zainteresowani w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się do sądu w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w niniejszym postępowaniu.
34127316
drukuj ogłoszenie