Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Ochotnicy Górnej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127602
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 983/21 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Ochotnica Dolna o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Ochotnicy Górnej, oznaczonej jako działka ewid. nr 14484/2007 o pow. 0,2044 ha (powstała z pgr.l.kat. 14484/628 z LWH 1883).
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Jetii Sperlingową, Mendla Sperlinga, Chaima Sperlinga, Barucha Sperlinga, Mojżesza Feldschreibera, Jakuba Adolfa Feldschreibera, Emanuela Feldschreibera, Gizelę z Feldschreiberów Getzową, Sabinę z Feldschreiberów Wind, Józefę z Feldschreiberów Diementberg, Zenkę Feldschreiber lub ich następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
34127602
drukuj ogłoszenie