Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu na nieruchomości poł. w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127612
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 296/20/P z wniosku Tauron Dystrybucja spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy udziale Róży Lieberfreund, Lei Hilfstein, Samuela Friedmana, Jakuba Friedmana, Tauby Herman, Reisli Drohlich, Muedli Huber, Gustave'a Brandysa i Roberta Brandysa zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 90/5, obręb 82, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00025185/6.
Wzywa się wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do powyższej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swoje prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
34127612
drukuj ogłoszenie