Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164172
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 340/21 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Krężlewicz o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1632, o powierzchni 370 m2, położoną w Rybie przy ul. Bukietowej 4, w obrębie 0015 Rybie, jednostka ewidencyjna 142106_2 Raszyn. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.

drukuj ogłoszenie