Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 979/16 toczy się z wniosku miasta stołecznego Warszawa - Zakład...

,

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
164173
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli II Wydział Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 979/16 toczy się z wniosku miasta stołecznego Warszawa - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Osińskiej urodzonej w dniu 18 grudnia 1948 roku w Warszawie, zmarłej w dniu 21 lutego 2007 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Obozowej 70 m. 7 oraz po Marianie Osińskim urodzonym w dniu 15 sierpnia 1937 roku w Michrówku. zmarłym w dniu 21 sierpnia 2010 roku w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Obozowej 70 m. 7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie