Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Małgorzacie Kopińskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127248
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 452/2l/K toczy się postępowanie z wniosku Jacka Szybowskiego przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Łucji Małgorzacie Kopińskiej, z domu Dareckiej, córce Kazimierza i Kazimiery, urodzonej w dniu 12 grudnia 1934 r. w Krakowie, zmarłej w Krakowie w dniu 17 lutego 2021 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałej tamże przy ul. Królewskiej. W skład spadku wchodzi lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. Królewskiej 61/15, objęty księgą wieczystą nr KR1P/00359494/5.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty okazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po spadkodawczyni.
34127248
drukuj ogłoszenie