Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości nr 1911 poł. w Rzeszowie, obr. 216 Staromieście

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127258
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny pod sygn. akt XI Ns 430/19 toczy się sprawa z wniosku Marii Bończak i Waldemara Bończak o zasiedzenie nieruchomości nr 1911 o pow. 0,0896 ha, poł. w Rzeszowie, obr. 216 Staromieście, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, powstałej z p.gr. 435/3 objętej księgą wieczystą nr RZ1Z/00013903/0. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu Marii Bończak i Waldemara Bończak.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Michała Słomki s. Piotra i Marii, aby w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
34127258
drukuj ogłoszenie