Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, poł. w Świlczy

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 321/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Świlcza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Świlczy, oznaczonych jako działki: 2341 o pow. 0,35 ha, 2367 o pow. 0,16 ha, 3444/2 o pow. 0,34 ha, 2061 o pow. 0,39 ha, 2224/1 o pow. 0,05 ha i 2259 o pow. 0,04 ha.
Wzywa się do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania właścicieli działek: 2341, 2367, 3444/2, 2061, 2224/1 i 2259 położonych w Świlczy, ich następców prawnych i innych osób zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższych nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
34127277
drukuj ogłoszenie