Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Muranów" ogłasza konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164196
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
01-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Muranów"
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 10
Tel. 22 597 01 51
ogłasza konkurs ofert na badanie
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni za rok 2021.
Oferty pisemne zawierające cenę,
termin realizacji i listę referencyjną
należy składać w Sekretariacie
lub przesłać pocztą w terminie
do 15 pa?dziernika 2021 roku.
O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu do Sekretariatu Spółdzielni.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: