Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Badowskiej zd. Gaj

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127619
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt w sprawie I Ns 401/20/P z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Pogodnej Jesieni" w Krakowie z udziałem Danuty Rumin, Ludwika Gaj, Eweliny Ręcławowicz, Franciszka Gaj, Michała Gaj, Grzegorza Gaj, Wiesława Gaj, Witolda Gaj, Anny Dąbrowskiej, Neli Ręcławowicz, Oliwii Ręcławowicz, Alana Gaj, Małgorzaty Dołkowskiej, Grzegorza Dołkowskiego, Sandry Strzeleckiej, Oliwii Sylwerskiej, Krzysztofa Strzeleckiego, Magdaleny Dołkowskiej, Waldemara Dołkowskiego, Wiesława Dołkowskiego, Jarosława Dołkowskiego, Marka Dołkowskiego, Darii Dołkowskiej, Emilii Dołkowskiej, Alana Dołkowskiego, Gminy Miejskiej Kraków, Edwarda Gaj, Krystyny Rumin, Anny Rumin toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku po Stefanii Badowskiej z d. Gaj, córce Michała Gaj i Anieli Gaj (z domu Rogowska), urodzonej w dniu 20 sierpnia 1938 roku w miejscowości Józefów, zmarłej w dniu 3 września 2015 roku w Krakowie i tam ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Jasińskiego 28/49.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności nieznanych z miejsca pobytu uczestników Emilię Dołkowską, Alana Dołkowskiego, Jarosława Dołkowskiego, Marka Dołkowskiego, Krzysztofa Strzeleckiego, Grzegorza Dołkowskiego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo do dziedziczenia, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.
34127619
drukuj ogłoszenie