Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonoym w Białymstoku zawisła sprawa o stwierdzenie zasiedzenia działki zabudowanej z domem położonej w Łyskach przy ul. Owocowej 97

podlaskie, Łyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34127997
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Mickiewicza 103
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed SR w Białymstoku zawisła sprawa z wniosku Eugeniusza Kuchlewskiego z udziałem Anny Kuchlewskiej, Heleny Szulborskiej i Krystyny Kuchlewkiej o stwierdzenie zasiedzenia w sprawie o sygn. akt I Ns 455/21, przedmiotem zasiedzenia jest działka zabudowana domem, o nr geodezyjnym 66, o powierzchni 0,50 ha, położona w Łyskach przy ul. Owocowej 97, obrębie Łyski, gminie Choroszcz, powiecie białostockim, województwie podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi zbiór dokumentów ZD 4470. Wzywa się zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili prawo do wyżej wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeśli prawo osób trzecich nie zostanie wykazane.
34127997
drukuj ogłoszenie