Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Renacie Modrewskiej-Winowskiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164203
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa XVI Wydział Cywilny pod sygnaturą akt XVI Ns 285/20 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Renacie Modrewskiej-Winowskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139, zmarłej w dniu 23 marca 2019 roku w Warszawie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie