Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Turku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonna

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164204
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Turku w Wydziale I Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 307/20 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Jesiołowskiego przy udziale Bożeny Jesiołowskiej, Przemysława Ziętek, Henryka Wróbel, Andrzeja Małolepszego, Teresy Małolepszej, Jadwigi Marciniak, Ireneusza Marciniaka i Bronisława Kuśmirek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonna, gmina Władysławów, oznaczonej numerami geodezyjnymi 264 o powierzchni 0,0500 ha, 265 o powierzchni 0,0200 ha, 268 o powierzchni 0,0600 ha, 266/1 o powierzchni 0,0300 ha, 350 o powierzchni 0,0300 ha, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione bądź ich następców prawnych, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do powyższych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie