Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Głombickiej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164230
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySygn. akt I Ns 153/21

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Wojewody Mazowieckiego - sygn. akt I Ns 153/21 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Mariannie Głombickiej, córce Władysława i Praksedy, zmarłej w dniu 16 kwietnia 1993 r. w miejscowości Zakrzewo Kościelne, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu w chwili śmierci była miejscowość Zakrzewo Kościelne. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

drukuj ogłoszenie