Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie toczy siępostępowanie o stwierdzenie nabycia przez zsiedzenie własności mieruchomości położonych w Sosnówce, gmina Abramów

lubelskie, Sosnówka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34128937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-100 Lubartów
Ulica
Lubelska 57
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W LUBARTOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie I Ns 517/15 postępowanie z wniosku aktualnego posiadacza Grażyny Aftyki o stwierdzenie nabycia przez nią przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Sosnówce, obręb 8 Sosnówka, gmina Abramów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 164, 291/2, 313, 314, 451, 452, 1136, 1137, 1138, 1139, 1616, 1617, 1734, 2167, 2168 i 291/1, a także nieruchomości położonej w Abramowie, obręb 1 Abramów, gmina Abramów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5201. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, tj. zwłaszcza właścicieli i następców prawnych właścicieli opisanych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętych wnioskiem o zasiedzenie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
34128937
drukuj ogłoszenie