Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Mogilnie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości poł. w Józefowie, gmina Mogilno

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164242
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Mogilnie pod sygnaturą I Ns 165/21 z wniosku Aleksandry Chlebowskiej zamieszkałej w Józefowie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Józefowie, gmina Mogilno, działki o numerze ewidencyjnym 94, zapisanej uprzednio w księdze wieczystej KW Józefowo Tom II karta 58 - zamkniętej dnia 17 maja 2021 r. Ostatnim wpisanym właścicielem w ww. księdze wieczystej był garncarz Józef Budziński z Józefowa - wpisano dnia 28 stycznia 1922 r.

Sąd wzywa spadkobierców Józefa Budzińskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Mogilnie i wykazali prawo do spadku lub prawo własności nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie