Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Majdan Kawęczyński

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129232
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 868/21 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Sobiesiak o stwierdzenie nabycia własności w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Majdan Kawęczyński, gmina Piaski, powiat świdnicki, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr. 243/1 o powierzchni 0,6925 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
34129232
drukuj ogłoszenie