Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Nowym Targu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129112
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 29
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny w sprawie pod sygn. I Ns 922/21 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Tyżaj o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr: 3802/1 i 4188 o łącznej powierzchni 0,0824 ha wraz zabudowaniami, poł. w Nowym Targu, w miejsce dotychczasowych współwłaścicieli.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: Annę Bylina, Władysława Kopytek, Helenę z Bylinów Kopytek, Walentego Chowaniec Sieniawskiego, Jakuba Chowaniec Sieniawskiego, Annę Chowaniec vel Sieniawska, Stefana Chowaniec vel Sieniawskiego, Zofię Chowaniec vel Sieniawską, Tomasza Sienka i Stanisława Sienka, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd może stwierdzić nabycie prawa własności na rzecz Zofii Cebula c. Tomasza i Katarzyny, jeżeli zostanie ono wykazane.
34129112
drukuj ogłoszenie