Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej poł. w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129117
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Tauron Dystrybucji Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy uczestnictwie Kamila Kowalika i Dominiki Wasil (sygn. akt I Ns 1071/19/K) o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie stanowiącej działkę 312 objętej księgą wieczystą KR1P/00027988/9 oraz na nieruchomości położonej w Ściejowicach stanowiącej działkę 534.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w tym spadkobierców Stanisława Wyżgi (syna Wojciecha i Agnieszki) oraz Anieli Grzesiak (córki Macieja i Zofii), aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie przez zasiedzenie służebności gruntowej, jeśli zostanie udowodnione.
34129117
drukuj ogłoszenie