Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XI Wydział Cywilny wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Janusza Walas

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen. J. Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegółysygn. akt XI Ns 588/21
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XI Wydział Cywilny ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Iwony Kustry o uznanie za zmarłego Janusza Walas, syna Ludwika i Katarzyny z d. Południak, urodzonego 11 czerwca 1955 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałego w Nowym Borku 180, 36-030 Błażowa. 10 maja 1996 r. Janusz Walas wyjechał do Kijowa. Po raz ostatni kontaktował się telefonicznie z żoną Janiną Walas w dniu 1 stycznia 1997 r. i od tamtego czasu brak kontaktu z rodziną. Sąd wzywa Janusza Walasa, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi.
34129613
drukuj ogłoszenie