Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Ostródzie ogłasza iż zezwolił Grupie Animex S.A. siedziba w Morlinach na złożenie depozytu sądowego. Sąd wzywa osoby uprawnione do jego odbioru

warmińsko-mazurskie, Ostróda

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129439
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
14-100 Ostróda
Ulica
Jana III Sobieskiego 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE

SzczegółyNa podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r. nr 206, poz. 1537), Sąd Rejonowy w Ostródzie ogłasza, iż postanowieniem z dnia 23 września 2005 roku zezwolił "Grupie Animex" S.A. z siedzibą w Morlinach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 612.212,04 zł, stanowiącej równowartość 21.324 akcji ww. spółki. W związku powyższym Sąd Rejonowy w Ostródzie - z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu osób uprawnionych i nieustalenie osób uprawnionych - wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia. Po upływie ww. terminu z mocy prawa nastąpi jego likwidacja poprzez przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa - wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.
Na podstawie art. 8 ww. ustawy koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego ww. kosztów. W celu odbioru wymienionego depozytu należy zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Sądu Rejonowego w Ostródzie I Wydział Cywilny (Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12).
34129439
drukuj ogłoszenie