Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowy dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że toczy się postępowanie o zasiedzenie parceli gruntowej, poł. w Krakowie -Nowej Hucie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129764
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że pod sygnaturą akt I Ns 907/19/N toczy się postępowanie z wniosku Ewy Cygan z udziałem Bolesława Jelenia, Edwarda Jelenia, Wiesławy Królik, Grażyny Walczyk-Dziury, Sabiny Bobak o zasiedzenie parceli gruntowej I. kat. 1468/2, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00016312/0, która wraz z parcelami I. kat. 1465/2, 1464/2, 157/2, 220/2 utworzyła działkę ewidencyjną nr 76, położoną w Krakowie - Nowej Hucie, obr. 32, o pow. 0,4629 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
34129764
drukuj ogłoszenie