Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości poł. w Szarowie

małopolskie, Wieliczka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129769
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-020 Wieliczka
Ulica
Janińska 25
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W WIELICZCE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Wieliczce Wydziałem I Cywilnym do sygn. akt I Ns 198/20 na wniosek Ewy Ziębińskiej toczy się postępowanie o uwłaszczenie (nabycia z mocy prawa w dniu 4.11.1971 r.) nieruchomości składającej się z położonych w Szarowie, woj. Małopolskie, działek nr 730 o pow. 0.15 ha, 733/1 o pow. 0.01 ha, 733/2 o pow. 0.25 ha, nieposiadającej założonej księgi wieczystej, powstałych z parcel 146, 147, 156, objętych lwh 350 gm. kat. Szarów, w którym jako współwłaściciele figurują Jan Wajda i Eugeniusz Wajda.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
34129769
drukuj ogłoszenie