Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie wł. nieruchomości poł. w msc. Zawada, Gm. Myślenice

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129770
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

Szczegółysygn. akt I Ns 231/21
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że z wniosku Andrzeja Zbigniewa Szymańskiego, z udziałem Janusza Szymańskiego, Zbigniewa Fornalika, Janiny Szymańskiej, Heleny Suder, Krystyny Malinowskiej, Stanisławy Fornalik, Elżbiety Fornalik, Lucyny Panuś, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Zawada, Gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, oznaczonej numerem 14, składającej się: z pgr 575/36, objętą LWH 270, z pgr 597, objętą KW KR1Y/00002900/4, z pgr 596 objętą KW KR1gY/00002901/1, dla których to ksiąg wieczystych jako właściciel wpisany jest Stanisław Fornalik, syn Wojciecha.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Rozalii Piszczatowskiej, córki Stanisława Fornalik oraz Stanisława Fornalik, syna Stanisława, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.
34129770
drukuj ogłoszenie