Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Piotrze Kopciu (Kopieć)

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 194/20/P toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Piotrze Kopciu (Kopeć), synu Bogusława i Beaty z domu Kulesz, zmarłym 26 lutego 2017 roku w Saint-Ouen (Francja), mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Krakowie na ulicy Kiełkowskiego. W skład spadku wchodzą zobowiązania spadkodawcy wobec Gminy Miejskiej Kraków.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
34129777
drukuj ogłoszenie