Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zimnym

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34129780
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ XII CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. XII Ns 243/20/P o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zimnym zmarłym dnia 29.09.1998 r., Helenie Zimny zmarłej dnia 23.02.2000 r. oraz Andrzeju Zimnym zmarłym dnia 4.11.2000 r. - wszyscy ostatnio zamieszkali w Szczecinie, ul. Szybowcowa 28a.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie spadkowe i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
34129780
drukuj ogłoszenie