Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny prowadzi sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Marku Salbierz

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164281
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny prowadzi sprawę o sygn. akt I Ns 102/21 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Marku Salbierz, ur. 19.05.1969 r. w Chocianowie, zmarłym dnia 16.12.2016 r. w Polkowicach, ostatnio zamieszkałym w Polkowicach przy ul. Górników 10/15. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie