Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Skomielnej Białej

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Piotra Kowalcze, Stanisławy Kowalcze, Jana Palarczyka, Teresy Palarczyk zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 726/20 o zasiedzenie nieruchomości położonych w Skomielnej Białej oznaczonych jako: dz. 2589/6, dz. 2589/7, dz. 2589/8, dz. 2589/10, dz. 2589/11 powstałe z podziału dz. 2589/5 odp. pgr. 2589/5 powstałej z pgr 2589 obj. Lwh 292 - zniszczone. Dz. 2589/5 wpisana do ewidencji rejestru gruntów pod numerem jednostki rejestrowej G744, a osoby ujawnione jako współwłaściciele: Agata Bal c. Bronisława i Stefanii. Józef Filas s. Franciszka i Zofii, Piotr Kowalcze s. Bronisława i Stefanii, Zofia Obłąk c. Józefa i Marii.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych osób wpisanych jako współwłaściciele nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
34130219
drukuj ogłoszenie