Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa ? Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o zasiedzenie 1/2 cz. działki, jednostka ewid. Nowa Huta

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34130243
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 719/21/N toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Kapeli o zasiedzenie 1/2 części dz. nr 311/15 obr. 28 o pow. 9599 m2, dz. 311/14 obr. 28 o pow. 96 m2, dz. 311/6 obr. 28 o pow. 98 m2, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie, objętych księgą wieczystą numer K1P/170174/7.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, a w szczególności następców prawnych Janiny Świątek z domu Piechota, córki Bronisławy i Jakuba, ur. 13.10.1943 r. zmarłej 13.02.2017 r. w Krakowie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
34130243
drukuj ogłoszenie