Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Legionowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruch. gruntowych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
164296
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przed Sądem Rejonowym w Legionowie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 195/20 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Kamińskiego, Moniki Bieleckiej-Kamińskiej, z udziałem Kazimierza Duchnowskiego, Teresy Duchnowskiej, Miasta i Gminy Serock repr. przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Skarbu Państwa repr. przez Starostę Legionowskiego o stwierdzenie nabycia na rzecz Krzysztofa Kamińskiego i Moniki Bieleckiej-Kamińskiej przez zasiedzenie własności części nieruchomości gruntowych:

- położonej w Jadwisinie w obrębie 11 działki gruntu nr 109/1 o powierzchni 0,0025 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- położonej w Skubiance w obrębie 20 działki gruntu nr 110/8, stanowiącej część działki o nr 110/6 o powierzchni 0,0096 ha, dla której Sad Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00026912/7;

- położonej w Skubiance w obrębie 20 działki gruntu nr 209/1 o powierzchni 0,0042 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- położonej w Skubiance w obrębię 20 działki gruntu nr 234/1 o powierzchni 0,0022 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta;

- położonej w Skubiance w obrębię nr 20 działki gruntu o nr 237/1 o powierzchni 0,0268 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00009563/0:

 

Posiadaczami powyższej nieruchomości są Krzysztof Kamiński i Monika Bielecka-Kamińska. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili sie do Sadu Rejonowego w Legionowie I Wydział Cywilny, przystąpili do sprawy w charakterze uczestników i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

drukuj ogłoszenie